Cắt bỏ hàng ngàn điều kiện kinh doanh

Cắt bỏ hàng ngàn điều kiện kinh doanh

Đến thời điểm 15-8, theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều bộ - ngành đã hình thành phương án cắt giảm hàng ngàn điều kiện kinh doanh gây trở ngại cho doanh nghiệp.

Sẽ tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp nội, ngoại

Sẽ tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp nội, ngoại

“Tôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam không có rào cản nào đối với doanh nghiệp nước ngoài khác với doanh nghiệp Việt, ngoại trừ một số các cam kết về đầu tư WTO sẽ được mở từ từ.”

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Ngành gỗ cần chủ động nguyên liệu trong nước

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Ngành gỗ cần chủ động nguyên liệu trong nước

Tại Hội nghị về định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, cần đề xuất các giải pháp để bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu, trong đó hướng tới sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững trong nước...