Đại gia nô nức bỏ phố... 'về quê'

Đại gia nô nức bỏ phố... 'về quê'

Ở nhóm đất đô thị, quận 9, TP HCM được phân bổ chỉ tiêu lớn nhất trong 24 quận - huyện với 11.397 ha/61.704 ha. Ngoài ra, quận 9 còn được phân bổ 913 ha ...