Giấc mơ “Silicon Valley Việt Nam”

Giấc mơ “Silicon Valley Việt Nam”

Nhân bản Silicon Valley tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng trước hết, cần xây dựng một “Silicon Valley chính sách” chưa từng có tiền lệ, cởi bỏ tất cả vướng mắc liên quan đến thủ tục...

Gần 900 triệu USD đầu tư vào 92 startup Việt năm 2018

Gần 900 triệu USD đầu tư vào 92 startup Việt năm 2018

Theo Báo cáo của Chương trình huấn luyện khởi nghiệp Topica Founder Institute (TFI), tổng số vốn đầu tư vào startup Việt năm 2018 lên đến 889 triệu USD, gấp 3 lần so với năm 2017. 2018 là năm của những thương vụ đầu tư...