VIISA tăng tốc rót vốn vào startup

VIISA tăng tốc rót vốn vào startup

3 startup tốt nghiệp “Ngày hội Đầu tư” lần thứ 4 của Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) đã được nhận vốn đầu tư 15.000 USD/startup.