Đầu tư đất nền 2019: Không dễ!

Đầu tư đất nền 2019: Không dễ!

VTV.vn - Đầu tư đất nền trong năm 2019 không còn dành cho nhà đầu tư lướt sóng mà phải là những nhà đầu tư có tư duy lâu dài với những khoản đầu tư dài hạn hơn.

Xu hướng vay mua nhà dài hạn

Xu hướng vay mua nhà dài hạn

VTV.vn - Theo một số ngân hàng, tỷ lệ vay mua nhà trả góp ở Việt Nam chiếm xấp xỉ 50% trong số các giao dịch mua nhà.