Nợ xấu BaoVietBank hơn 4%

.

Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố báo cáo tài chính cho quý cuối năm 2018, và trở thành ngân hàng thứ tư báo lợi nhuận sụt giảm trong năm. 

Kết thúc năm, lợi nhuận của BaoVietBank đạt gần 104 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chính là do chi phí hoạt động của ngân hàng gia tăng, trong khi tổng doanh thu hoạt động sụt giảm so với cùng kỳ.

Năm 2018, tổng doanh thu hoạt động của nhà băng này hơn 1.020 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.046 tỷ của năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần là khoản mục giảm mạnh nhất với 28%, xuống còn 632 tỷ đồng so với mức hơn 880 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận từ chứng khoán kinh doanh ở chiều ngược lại khi gấp 2,4 lần năm trước, kéo tổng thu nhập không chênh quá lớn so với năm 2017.

Trong khi tổng thu nhập đi ngang, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 16% lên 576 tỷ đồng, và là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận trước thuế cả năm sụt giảm.

Tại thời điểm kết thúc năm, tổng tài sản của BaoVietBank gần 55.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng hơn 25.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, biến động chất lượng nợ cho vay trong năm có phần tiêu cực hơn khi giá trị nợ nhóm 3 và 4 giảm nhẹ nhưng nợ nhóm 5 tăng gần gấp đôi.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối năm 2018 vượt 4%, tăng so với mức 3,78% cuối năm 2017.

Trong những tháng cuối năm, cơ cấu nhân sự ban điều hành của BaoVietBank cũng có sự xáo trộn. Ông Phạm Nguyễn Thế Phong được bổ nhiệm giữ chức Quyền tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 19/11/2018 thay cho ông Tôn Quốc Bình, thôi chức danh này để đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc. Hai nhân sự khác cùng được bổ nhiệm cuối năm 2018 là bà Nguyễn Thị Thanh Hường giữ chức phó tổng giám đốc và bà Nguyễn Quỳnh Anh giữ chức kế toán trưởng.

Nguồn: www.vndaily.vn