Eximbank lỗ quý IV do trích lập khoản tiết kiệm "bốc hơi" hàng trăm tỷ

.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV với khoản lỗ gần 260 tỷ đồng (giảm gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017). Nguyên nhân báo lỗ được lý giải đến từ việc tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để đẩy nhanh thu hồi và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Eximbank đã trích bổ sung 904 tỷ đồng và được ghi thêm vào chi phí hoạt động (không phải khoản mục chi phí dự phòng rủi ro tín dụng). Trong đó, trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC 514 tỷ đồng và trích cho khoản phải thu khó đòi liên quan đến hai khoản tiền gửi "bị bốc hơi" 390 tỷ đồng.

exim-2391111-1548923314-154892-4632-6290-1548923440  

Khách giao dịch tại chi nhánh Eximbank. Ảnh: Lệ Chi.

Theo đó, chi phí hoạt động riêng quý IV lên gần 1.050 tỷ đồng và kéo khoản chi phí này trong cả năm lên xấp xỉ 2.900 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ.

Eximbank cũng cho biết, nếu bỏ qua việc trích lập bổ sung trên, kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) của ngân hàng vẫn "khả quan hơn so với dự kiến", đạt 1.705 tỷ đồng so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra là 1.600 tỷ đồng.

Ngoài việc phải trích lập dự phòng, quý IV cũng ghi nhận nhiều điểm sáng của Eximbank. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 30% và thu về tổng cộng hơn 3.200 tỷ đồng cả năm. Thu nhập lãi tăng trong khi dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng 2,9%. Cơ cấu nợ trung dài hạn tăng từ 54% lên 57% có thể đã giúp ngân hàng này thu nhiều hơn từ hoạt động cho vay. Chất lượng tín dụng cũng được cải thiện. Nợ xấu giảm mạnh ở nhóm 4 và 5, kéo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,27% xuống 1,84%. Hiện Eximbank cũng đã trích lập được 39% các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Cải thiện thu nhập từ hoạt động tín dụng là nguyên nhân chính giúp nhà băng này tăng lợi nhuận. Mặc khác, dù Exixmbank lỗ trong quý IV, nhờ ba quý trước đó khả quan nên vẫn lãi trước thuế 827 tỷ đồng, giảm 19% so với mức lợi nhuận năm 2017 (hơn 1.017 tỷ).

Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Eximbank đạt 152.709 tỷ đồng, tăng 2,24% so với đầu năm. Tăng trưởng huy động tiền gửi chỉ đạt hơn 1%, thấp hơn tăng trưởng cho vay khách hàng của nhà băng này. Vốn tự có tăng nhẹ nhờ tích luỹ thêm lợi nhuận. Hiện ngân hàng này có gần 850 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Nguồn: www.vndaily.vn