Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 1

.
Nguồn: vietnambiz.vn