Ngổn ngang Dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

.
Nguồn: vietnambiz.vn