Hà Nội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2 quận Thanh Xuân, Long Biên 2018, bổ sung 15 dự án

.
Nguồn: vietnambiz.vn