Đà Nẵng xin trả toàn bộ tiền sử dụng đất để lấy lại sân vận động Chi Lăng

.
Nguồn: vietnambiz.vn